NRTO Consument

 ITYM is lid van de NRTO. Deze Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is de overkoepelende brancheorganisatie vor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Als opleider met het NRTO-keurmerk voldoet ITYM aan hoge kwaliteitseisen en wij zijn hierop getoetst door een externe certificerende instelling.Alle leden van de NRTO houden zich aan een gedragscode en hanteren deze algemene voorwaarden consumenten 

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN

Deze Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg met De Consumentenbond in november 2020 en treden in werking uiterlijk op 1 september 2021.