Train de trainer:

Grip op je training

Trainen is een vak apart. Dit vak kun je voor een groot gedeelte leren. Deze training gaat hoofdzakelijk over het aanleren van deze vaardigheden en technieken. Er zal uitgelegd worden wat de How to… & dont’s zijn in dit mooie vak.

Aanmelden

In het algemeen kun je zeggen dat jij als trainer de belangrijkste factor bent bij het aanleren van vaardigheden aan de doelgroep. Echter ook hier geld, goed voorbereid is het meer dan halve werk. Je zou dus daarom ook veel meer tijd moeten spenderen aan de opbouw van een effectieve training dan dat je nu wellicht doet!

Definitie trainen: “Het organiseren van activiteiten die erop gericht zijn om bij bepaalde doelgroepen zodanige leerprocessen op te roepen, dat vooraf beoogde resultaten op het gebied van kennis, vaardigheden of houding worden bereikt”. Tja, geen hogere wiskunde lijkt me. Wij van ITYM gaan je aan de hand van casussen leren hoe dit dan effectief te doen.

Uiteindelijk gaat het om het goed organiseren van jouw training. ITYM gaat je in deze training hierop voorbereiden zodat je goed beslagen te ijs gaat. De activiteiten die je moet organiseren, hebben te maken met de ontwikkeling, voorbereiding, uitvoering en evaluatie/transfer van een training. Om succesvol te kunnen werken, is het belangrijk dat de doelgroep van een training is afgebakend. Afstemming op doelgroep kenmerken is een belangrijke succesfactor in een training. Trainen is een doelgerichte activiteit. Zonder het geringste beeld van wat er wordt beoogd, kan van trainen geen sprake zijn. Dat beeld wordt bij voorkeur expliciet vastgelegd in concreet geformuleerde leerdoelen.

De zes hoofdingrediënten voor een effectieve training zijn;

 • Leerdoelen concreet formuleren
 • Aansluiten bij de deelnemers
 • Kiezen van geschikte didactische werkvormen
 • Regisseren van randvoorwaarden/checken van je hulpmiddelen
 • Als trainer bewust je eigen instrument zijn
 • Boven de leerstof staan!

Direct tijd besparen

Met deze vol met tips & tricks gevulde training van Itym bespaart u aantoonbaar stress bij uw voorbereiding. De inhoud van deze training wordt waar mogelijk aangevuld met de “nieuwe reallife” inzichten.

Voorkennis

Verwachte voorkennis is niet nodig om deze training goed te kunnen volgen. Echter moet je wel een beetje van mensen houden om er mee om te kunnen gaan!

Trainingsinhoud

Deze onderdelen komen aan bod tijdens deze ITYM Training:

 • Hoe kunt u een stimulerende training neerzetten?
 • Stof op een didactisch verantwoorde manier brengen
 • Inzicht vergaren in uw eigen stijl als trainer
 • Het belang van goed communiceren
 • Verschillende werkvormen
 • Omgaan met (kritische) vragen en lastige cursisten
 • Leerstijlen van deelnemers en hoe hierop in te spelen

Altijd de locatie die u past

Als u dat wilt, geven wij deze training inhouse bij u. Aanvullende leerdoelen vanuit uw organisatie zijn daarvoor prima bespreekbaar. Eveneens geven wij deze training regelmatig op een van onze landelijke trainingslocaties. U kiest met ITYM wat U het beste past.

Alvast reserveren?

Neemt u daartoe contact op met ons via onderstaande knop.

Aanmelden