Tijdens veel van onze Excel trainingen, wordt er uitgelegd hoe de Vlookup (en Hlookup) functie nu echt werkt. Het is elke keer weer een “Eye-opener” voor de deelnemers wat de beperkingen zijn hiermee.

  • Vlookup rekent niet door (gebruik de functie sumif of sumifs hiervoor)!
  • Vlookup kijkt enkel in de eerste kolom van jouw geselecteerde bereik!
  • Geeft de waarde terug uit de kolom ergens rechts daarvan.

Natuurlijk kun je de Vlookup functie “Nesten” met IFNA, Search, Match, Choose en Index functies. Maar wat een gedoe allemaal! Eerst maar eens voor de duidelijkheid hoe de Vlookup (“Vertikaal zoeken” in het Nederlands) ook al weer werkt.

De syntax is als volgt:

  • Kijk naar de inhoud van de gekozen cel (lookup value).
  • Kijk dan in de eerste kolom van de geselecteerde databereik (Table Array).
  • Als je de overeenkomende waarde gevonden hebt, geef dan de informatie terug die je kunt vinden in de bijvoorbeeld 5e kolom (Column index number).
  • Alleen als de waarde exact overeenkomt (Range lookup).

Maar als ik nu wil kijken in of een waarde in de laatste kolom dat moet overeenkomen met een waarde in mijn lookup cel? En ik wil dan een waarde terug hebben uit de 2e kolom van links????

Welnu Excel vrienden! Gebruik de Moeder der Lookup functies!

“LOOKUP”

Hiermee kun je refereren naar de cel inhoud. Vervolgend de kolomkop kiezen waar je wilt zoeken en vervolgens de kolomkop kiezen waar de waarde vandaan moet komen! Ja zo simpel is het. Een klein Tipje: Als je de “FX” knop bij de formulebalk gebruikt, dan krijg je extra mogelijkheden.