OneDrive uitschakelen of verwijderen

Als u OneDrive niet wilt gebruiken, kunt u deze uitschakelen, verbergen op uw computer of in sommige versies van Windows ook verwijderen.

Als je bestanden of gegevens in OneDrive hebt staan, dan gaan deze niet verloren als je OneDrive uitschakelt of verwijdert op jouw pc. Je kunt jouw bestanden altijd openen door u aan te melden bij OneDrive.com.

OneDrive uitschakelen in Windows 8.1 en Windows 10

Je kunt OneDrive in Windows 8.1 en Windows 10 uitschakelen via de Lokale groepsbeleidsobjecteditor op de computer. Hiermee wordt OneDrive niet van de pc verwijderd, maar wordt deze weerhouden om te synchroniseren met de cloud of om verbinding te maken met andere apps (zoals Word, Excel en PowerPoint), en wordt deze verwijderd uit het navigatiedeelvenster in Verkenner.

Omdat je een groepsbeleidsinstelling moet wijzigen als je OneDrive uitschakelt, wordt OneDrive uitgeschakeld voor iedereen die de computer gebruikt. Controleer of anderen die de computer gebruiken ook willen dat OneDrive wordt uitgeschakeld.Druk op de Windows-toets+R om het vak Uitvoeren te openen.Type gpedit.msc en klik op OK.

 1. Druk op de Windows-toets+R om het vak Uitvoeren te openen.
 2. Type gpedit.msc en klik op OK.
 3. Ga in de groepsbeleidsobjecteditor, in de mappenlijst onder Beleid voor Lokale computer naar de mappen naar Beleid voor lokale computer > Computerconfiguratie > Beheersjablonen > Windows-onderdelen > OneDrive.Lokale groepsbeleidsobjecteditor
 4. Klik op het scherm OneDrive onder Instelling, op Voorkomen dat OneDrive wordt gebruikt voor bestandsopslag.
 5. Selecteer Ingeschakeld in het vak Voorkomen dat OneDrive wordt gebruikt voor bestandsopslag en klik vervolgens op OK.
 6. Instelling Gebruik van OneDrive voorkomen

  OneDrive verbergen in Windows 10

OneDrive is ingebouwd in Windows 10 en kan daarom niet worden verwijderd. Maar je kunt deze verbergen en het synchroniseren stoppen, zodat deze verborgen blijft. Schakel hiervoor alle OneDrive-instellingen uit en verwijder de map OneDrive uit Bestandenverkenner.
 1. Klik in het gebied met meldingen onder aan het Windows-scherm met de rechtermuisknop op het OneDrive-pictogram. Mogelijk moet u op de pijl Verborgen pictogrammen weergeven klikken om OneDrive te vinden.OneDrive-app in systeemvak
 2. Klik op Instellingen en schakel op het tabblad Instellingen alle vakken onder Algemeen uit.
 3. Stel op het tabblad Automatisch opslaan de lijsten Documenten en Afbeeldingen in op Alleen deze pc en schakel alle andere vakken uit.
 4. Klik op het tabblad Account op Mappen kiezen.
 5. Schakel in het vak Uw OneDrive-bestanden naar deze pc synchroniseren het vak bij Alle bestanden en mappen in mijn OneDrive synchroniseren in en weer uit. (Als je dit vak inschakelt, worden alle vakken geselecteerd, en als je het vak uitschakelt, wordt de selectie weer opgeheven.) Klik op OK om het vak te sluiten en terug te gaan naar de instellingen.In deze stap worden alle OneDrive-bestanden van uw computer verwijderd. Ze blijven wel behouden op OneDrive.com.
 6. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan in het vak Instellingen.
 7. Open het vak Instellingen opnieuw: Klik in het gebied met meldingen met de rechtermuisknop op het OneDrive-pictogram en klik vervolgens op Instellingen. Klik op het tabblad Account op OntkoppelenOneDrive. Sluit het vak Welkom bij OneDrive dat verschijnt.
 8. Open Bestandenverkenner, klik met de rechtermuisknop op OneDrive en klik vervolgens op Eigenschappen.Schakel op het tabblad Algemeen naast Kenmerken het vak Verborgen in. Hierdoor wordt OneDrive verborgen in Bestandenverkenner.
 9. Klik in het gebied met meldingen nog één keer met de rechtermuisknop op het OneDrive-pictogram en klik op Sluiten. Hierdoor wordt het OneDrive-pictogram verwijderd uit het gebied met meldingen.

OneDrive verbergen in Windows 8.1

De OneDrive-app wordt geleverd met Windows 8.1 en Windows RT 8.1, en kan niet worden verwijderd. Je kunt de app losmaken van het startscherm en de instellingen van de pc gebruiken om het synchroniseren te stoppen.

 1. Houd in het startmenu van uw computer de tegel OneDrive ingedrukt of klik er met de rechtermuisknop op, en tik of klik vervolgens op Losmaken van startscherm.
 2. Ga naar Pc-instellingen via de tegel Pc-instellingen in het Startmenu, of veeg naar binnen vanaf de rechterkant van het scherm, tik op Instellingen en tik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
 3. Tik of klik onder Pc-instellingen op OneDrive.
 4. Schakel op het tabblad Bestandsopslag de schakelaar uit bij Documenten standaard opslaan in OneDrive.
 5. Selecteer op het tabblad Camera-album de optie Geen foto’s uploaden en schakel de schakelaar uit bij Video’s automatisch uploaden in OneDrive.
 6. Schakel op het tabblad Synchronisatie-instellingen onder Instellingen synchroniseren met OneDrive de schakelaar uit bij Instellingen op deze pc synchroniseren.
 7. Schakel op het tabblad Verbindingen naar gebruik alle schakelaars uit.
 8. Als je OneDrive wilt verbergen in Bestandenverkenner, open je Bestandenverkenner en klikt je in de mappenlijst aan de linkerkant met de rechtermuisknop op OneDrive en klikt je vervolgens op Eigenschappen.Schakel op het tabblad Algemeen bij Kenmerken het vak Verborgen in.

Als op uw computer Windows 7 of Windows Vista wordt uitgevoerd

OneDrive kan worden verwijderd van computers met Windows 7 of Windows Vista. Na het verwijderen wordt de map OneDrive niet meer gesynchroniseerd, maar al de bestanden of gegevens in OneDrive zijn nog steeds beschikbaar wanneer je je aanmeldt op OneDrive.com.

 1. Klik op de knop Start. Typ vervolgens Programma’s in het zoekvak en klik in de lijst met resultaten op Programma’s en onderdelen.
 2. Klik op MicrosoftOneDrive en vervolgens op Verwijderen. Als u om een beheerderswachtwoord of om bevestiging wordt gevraagd, typ dan het wachtwoord of geef de bevestiging.