MCSD: Microsoft Specialist Azure

De Microsoft Specialist ben je als een van de volgende certificaten behaald:

 • MCSD: Developing Microsoft Azure Solutions
 • MCSD: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
 • MCSD: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Aanmelden

Ga samen met ITYM op pad naar professionalisering in de IT! Microsoft-technologieën getraind door ITYM en gevalideerd door Microsoft!

Over deze cursus

De vijfdaagse Microsoft Specialist Trainingen bereiden je als een Azure Specialist te certificeren. ITYM maakt gebruik van de Microsoft Official Course (MOC) tijdens de trainingen. Onder begeleiding van door ITYM en Microsoft gecertificeerde trainer leer je de benodigde kennis om het bijbehorende examens te kunnen doen.

ITYM biedt je de volgende trainingen aan voor het behalen van het Microsoft Specialist op Azure technologie:

MCSD Training 20532B: Developing Microsoft Azure Solutions

Na het voltooien van deze cursus heb je een goed begrip over

 • review the services available in the Azure platform and the Management Portals used to manage the service instances.
 • create a Virtual Machine using the Azure Management Portal and create an image of the VM.
 • create an Azure Web Site and publish an existing ASP.NET web application to the site.
 • create an Azure SQL server and database.
 • describe and identify the common practices and patterns for building resilient and scalable web applications that will be hosted in Azure.
 • create an Azure Cloud Service project in Visual Studio 2013 and debug locally.
 • create a background process using a Azure Worker Role.
 • create an Azure Table Storage table and manage the table data using the .NET API for Azure Storage.
 • create Azure Files SMB file share and store documents.
 • create an Azure Storage Queue instance to store requests.
 • create an Azure Service Bus queue instance to store requests.
 • create an Azure Service Bus namespace and use the namespace to connect a cloud web application to the local WCF service.
 • create a Virtual Machine using the existing SQL template and connect this Virtual Machine to the existing application.
 • create a test environment using PowerShell and the Azure Service Management CmdLets.
 • integrate ASP.NET Identity for the administration portal with Azure Active Directory.
 • deploy the web application projects to Azure.
 • Describe the features and concepts for Persistent Chat in Lync Server 2013.
 • Design Lync Server 2013 to include Persistent Chat.
 • Deploy and configure Persistent chat in Lync Server 2013.
 • Describe the Archiving service.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod

 • Module 1: OVERVIEW OF THE MICROSOFT AZURE PLATFORM
 • Module 2: Establishing a Development Environment using Azure Virtual Machines
 • Module 3: Hosting Web Applications on the Azure Platform
 • Module 4: Storing SQL Data in Azure
 • Module 5: Designing Cloud Applications for Resiliency
 • Module 6: Managing Cloud Services in Azure
 • Module 7: Storing NoSQL Data in Azure
 • Module 8: Storing and Consuming Files from Azure Storage
 • Module 9: Designing a Communication Strategy using Queues and Service Bus
 • Module 10: Managing Infrastructure in Azure
 • Module 11: Automating Integration with Azure Resources
 • Module 12: Securing Azure Web Applications
 • Module 13: Maintaining and Monitoring Web Solutions in Azure

Na afloop van de training ontvangt u van ITYM het bewijs van deelname: “Developing Microsoft Azure Solutions”. Deze training is een goede voorbereiding op het examen Developing Microsoft Azure Solutions (70-532).

Ook ITYM gaat mee in de tijd en biedt ook de Onlinetrainingen aan. Je hebt nu dus de keuze om de training te volgen tijdens de klassikale uitleg of via Online MOC. Deze nieuwe vorm van leren geeft je recht om in drie maanden tijd de inhoud eigen te maken! Uiteraard kun je altijd terecht bij een van de leer centrums van ITYM of gewoon lekker thuis op de bank of op je eigen werkplek op kantoor!

Aanmelden

MCSD Training 20533C: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Na het voltooien van deze cursus heb je een goed begrip over

 • Describe Azure architecture components, including infrastructure, tools, and portals.
 • Implement and manage virtual networking within Azure and connect to on-premises environments.
 • Plan and create Azure virtual machines.
 • Configure, manage, and monitor Azure virtual machines to optimize availability and reliability.
 • Deploy and configure web apps and mobile apps.
 • Implement, manage, backup, and monitor storage solutions.
 • Plan and implement data services based on SQL Database to support applications.
 • Deploy, configure, monitor, and diagnose cloud services.
 • Create and manage Azure AD tenants, and configure application integration with Azure AD.
 • Integrate on-premises Windows AD with Azure AD.
 • Automate operations in Azure management by using automation.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod

 • Module 1: Introduction to Azure
 • Module 2: Implementing and managing Azure networking
 • Module 3: Implementing virtual machines
 • Module 4: Managing virtual machines
 • Module 5: Implementing Azure App services
 • Module 6: Planning and implementing storage, backup, and recovery services
 • Module 7: Planning and implementing Azure SQL Database
 • Module 8: Implementing PaaS cloud services
 • Module 9: Implementing Azure Active Directory
 • Module 10: Managing Active Directory in a hybrid environment
 • Module 11: Implementing Azure-based management and automation

Na afloop van de training ontvangt u van ITYM het bewijs van deelname: “Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions”. Deze training is een goede voorbereiding op het examen Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (70-533).

Ook ITYM gaat mee in de tijd en biedt ook de Onlinetrainingen aan. Je hebt nu dus de keuze om de training te volgen tijdens de klassikale uitleg of via Online MOC. Deze nieuwe vorm van leren geeft je recht om in drie maanden tijd de inhoud eigen te maken! Uiteraard kun je altijd terecht bij een van de leer centrums van ITYM of gewoon lekker thuis op de bank of op je eigen werkplek op kantoor!

Aanmelden

MCSD Training 20534: Architecting Microsoft Azure Solutions

Na het voltooien van deze cursus heb je een goed begrip over

 • Describe how Azure uses Global Foundation Services (GFS)
 • Describe Azure virtual private network (VPN) and ExpressRoute architecture and design
 • Describe Azure services
 • Secure resources by using hybrid identities
 • Identify an appropriate data security solution
 • Design a role-based access control strategy
 • Select the appropriate storage option

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod

 • Module 1: Design Microsoft Azure infrastructure and networking
 • Module 2: Secure resources
 • Module 3: Design an application storage and data access strategy
 • Module 4: Design an advanced application
 • Module 5: Design Azure Web Apps
 • Module 6: Design a management, monitoring, and business continuity strategy

Na afloop van de training ontvangt u van ITYM het bewijs van deelname: “Architecting Microsoft Azure Solutions”. Deze training is een goede voorbereiding op het examen Architecting Microsoft Azure Solutions (70-534).

Ook ITYM gaat mee in de tijd en biedt ook de Onlinetrainingen aan. Je hebt nu dus de keuze om de training te volgen tijdens de klassikale uitleg of via Online MOC. Deze nieuwe vorm van leren geeft je recht om in drie maanden tijd de inhoud eigen te maken! Uiteraard kun je altijd terecht bij een van de leer centrums van ITYM of gewoon lekker thuis op de bank of op je eigen werkplek op kantoor!

Aanmelden