MCSD: Software Certified Solutions Developer

De Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) ben je als je de twee benodigde certificaten behaald! Microsoft heeft een groot aantal MCSD-paden voor je samengesteld. MCSD: Windows Store Apps Using HTML5 (AppToCert), MCSD: Web Applications, MCSD: SharePoint Applications, MCSD: Windows Store Apps Using C# (AppToCert) en MCSD: Application Lifecycle Management. Met voor elk MCSD een aantal certificaten om te behalen. Dit is afhankelijk van welk MCSD-pad je gaat volgen met ITYM. Ga samen met ITYM op pad naar professionalisering in de IT! Microsoft-technologieën getraind door ITYM en gevalideerd door Microsoft!

Aanmelden

Over deze cursus

De driedaagse MTA Trainingen helpen je voor te bereiden op de Microsoft Technology Associate examens en het opbouwen van een goed IT-begrip. Deze trainingen maken gebruik van dezelfde inhoud als de Microsoft Official Academic Course (MOAC) of Microsoft Official Courseware (MOC).

Om je optimaal voor te bereiden op de examens biedt ITYM je de volgende trainingen aan om het MTA behalen. Let op: bij het behalen van een van de vier MTA-examens ben je al een gecertificeerde MTA’r. Bij het behalen van al de vier examens ben optimaal voorbereid voor een van de vele MCSD-trajecten!

Samen met ITYM op pad met de volgende training:

MCSD Training 20480B: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (Examen 70-480)

Na het voltooien van deze cursus heb je een goed begrip over

 • Explain how to use Visual Studio 2012 to create and run a Web application.
 • Describe the new features of HTML5, and create and style HTML5 pages.
 • Add interactivity to an HTML5 page by using JavaScript.
 • Create HTML5 forms by using different input types, and validate user input by using HTML5 attributes and JavaScript code.
 • Send and receive data to and from a remote data source by using XMLHTTPRequest objects and jQuery AJAX operations.
 • Style HTML5 pages by using CSS3.
 • Create well-structured and easily-maintainable JavaScript code.
 • Use common HTML5 APIs in interactive Web applications.
 • Create Web applications that support offline operations.
 • Create HTML5 Web pages that can adapt to different devices and form factors.
 • Add advanced graphics to an HTML5 page by using Canvas elements, and by using and Scalable Vector Graphics.
 • Enhance the user experience by adding animations to an HTML5 page.
 • Use Web Sockets to send and receive data between a Web application and a server.
 • Improve the responsiveness of a Web application that performs long-running operations by using Web Worker processes.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod

 • Module 1: Overview of HTML and CSS
 • Module 2: Creating and Styling HTML5 Pages
 • Module 3: Introduction to JavaScript
 • Module 4: Creating Forms to Collect Data and Validate User Input
 • Module 5: Communicating with a Remote Data Source
 • Module 6: Styling HTML5 by Using CSS3
 • Module 7: Creating Objects and Methods by Using JavaScript
 • Module 8: Creating Interactive Pages using HTML5 APIs
 • Module 9: Adding Offline Support to Web Applications
 • Module 10: Implementing an Adaptive User Interface
 • Module 11: Creating Advanced Graphics
 • Module 12: Animating the User Interface
 • Module 13: Implementing Real-Time Communications by Using Web Sockets
 • Module 14: Creating a Web Worker Process

Examen en certificaat

Na afloop van de training ontvangt u van ITYM het bewijs van deelname: “Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3”. Deze training is een goede voorbereiding op het examen Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3(70-480).

Ook ITYM gaat mee in de tijd en biedt ook de Onlinetrainingen aan. Je hebt nu dus de keuze om de training te volgen tijdens de klassikale uitleg of via Online MOC. Deze nieuwe vorm van leren geeft je recht om in drie maanden tijd de inhoud eigen te maken! Uiteraard kun je altijd terecht bij een van de leer centrums van ITYM of gewoon lekker thuis op de bank of op je eigen werkplek op kantoor!

Aanmelden

MCSD Training 20481C: Essentials of Developing Windows® Store Apps Using HTML5 and JavaScript (Examen 70-481)

Na het voltooien van deze cursus heb je een goed begrip over

 • Describe the Windows 8 platform and features, and explore the basics of a Windows app interface.
 • Create the User Interface layout and structure.
 • Apply the MVVM pattern to application design.
 • Implement the AppBar and layout controls.
 • Use templates to create the UI.
 • Use data binding to present data in the UI.
 • Handle files and streams.
 • Design and implement Process Lifetime Management (PLM).
 • Handle navigation scenarios in a Windows Store app.
 • Implement Semantic Zoom.
 • Design and implement contracts such as Search, Share and Settings.
 • Implement tiles and toast notifications in a Windows Store app.
 • Respond to mouse, keyboard and touch events, including gestures.
 • Deploy a Windows Store app to the Windows Store or an enterprise store.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod

 • Module 1: Overview of the Windows 8.1 Platform and Windows Store Apps
 • Module 2: Single-Page Apps and the MVVM Design Pattern
 • Module 3: Using WinJS
 • Module 4: Implementing Layout Using Windows 8.1 Controls
 • Module 5: Presenting Data
 • Module 6: Implementing Tiles and User Notifications
 • Module 7: Handling Files in Windows Store Apps
 • Module 8: Windows Store App Process Lifetime Management
 • Module 9: Designing and Implementing Navigation in a Windows StoreApp
 • Module 10: Implementing Windows 8.1 Contracts
 • Module 11: Designing and Implementing a Data Access Strategy
 • Module 12: Responding to Mouse and Touch
 • Module 13: Planning for Windows Store App Deployment

Examen en certificaat

Na afloop van de training ontvangt u van ITYM het bewijs van deelname: “Essentials of Developing Windows® Store Apps Using HTML5 and JavaScript”. Deze training is een goede voorbereiding op het examen Essentials of Developing Windows® Store Apps Using HTML5 and JavaScript (70-481).

Ook ITYM gaat mee in de tijd en biedt ook de Onlinetrainingen aan. Je hebt nu dus de keuze om de training te volgen tijdens de klassikale uitleg of via Online MOC. Deze nieuwe vorm van leren geeft je recht om in drie maanden tijd de inhoud eigen te maken! Uiteraard kun je altijd terecht bij een van de leer centrums van ITYM of gewoon lekker thuis op de bank of op je eigen werkplek op kantoor!

Aanmelden

MCSD Training 20482C: Advanced Windows® Store App Development Using HTML5 and JavaScript (Examen 98-482)

Na het voltooien van deze cursus heb je een goed begrip over

 • Add animations and transitions in a Windows Store app to improve the user experience.
 • Localize the Windows Store app UI.
 • Brand the Windows Store app and improve the loading experience with a splash screen.
 • Use various storage mechanisms, choose a suitable caching strategy for their Windows Store app, and use advanced file access methods.
 • Create custom controls, extend templated controls, and create and consume WinMD components.
 • Implement the Print and Settings contracts and the Play To API.
 • Work with the Push Notification Service (WNS).
 • Capture media with the camera and microphone.
 • Create and consume background tasks.
 • Discover device capabilities, interact with devices, and act upon sensor data.
 • Implement Windows Store trial licensing and in-app purchasing and advertising.
 • Understand how to manage Windows authentication and web authentication in Windows Store apps.
 • Diagnose problems and monitor application behavior by using tracing and profiling tools and APIs.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod

 • Module 1: Windows Store App Essentials
 • Module 2: Implementing Animations and Transitions
 • Module 3: Implementing Globalization and Localization
 • Module 4: Implementing Branding and a Seamless UI for Windows Store Apps
 • Module 5: Advanced Data Scenarios in a Windows Store App
 • Module 6: Creating Reusable Controls and Components
 • Module 7: Implementing Advanced Contract Scenarios
 • Module 8: The Windows Push Notification Service
 • Module 9: Capturing Media
 • Module 10: Background Tasks
 • Module 11: Working with Sensors and Devices
 • Module 12: Generating Revenue with Your App
 • Module 13: Securing Windows Store App Data
 • Module 14: Tracing and Profiling Windows Store Apps

Examen en certificaat

Na afloop van de training ontvangt u van ITYM het bewijs van deelname: “Advanced Windows® Store App Development Using HTML5 and JavaScript”. Deze training is een goede voorbereiding op het examen Advanced Windows® Store App Development Using HTML5 and JavaScript (70-482).

Ook ITYM gaat mee in de tijd en biedt ook de Onlinetrainingen aan. Je hebt nu dus de keuze om de training te volgen tijdens de klassikale uitleg of via Online MOC. Deze nieuwe vorm van leren geeft je recht om in drie maanden tijd de inhoud eigen te maken! Uiteraard kun je altijd terecht bij een van de leer centrums van ITYM of gewoon lekker thuis op de bank of op je eigen werkplek op kantoor!

Aanmelden

MCSD Training 20483B: Programming in C# (Examen 70-483)

Na het voltooien van deze cursus heb je een goed begrip over

 • Describe the core syntax and features of C#.
 • Create and call methods, catch and handle exceptions, and describe the monitoring requirements of large-scale applications.
 • Implement the basic structure and essential elements of a typical desktop application.
 • Create classes, define and implement interfaces, and create and use generic collections.
 • Use inheritance to create a class hierarchy, extend a .NET Framework class, and create generic classes and methods.
 • Read and write data by using file input/output and streams, and serialize and deserialize data in different formats.
 • Create and use an entity data model for accessing a database and use LINQ to query and update data.
 • Use the types in the System.Net namespace and WCF Data Services to access and query remote data.
 • Build a graphical user interface by using XAML.
 • Improve the throughput and response time of applications by using tasks and asynchronous operations.
 • Integrate unmanaged libraries and dynamic components into a C# application.
 • Examine the metadata of types by using reflection, create and use custom attributes, generate code at runtime, and manage assembly versions.
 • Encrypt and decrypt data by using symmetric and asymmetric encryption.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod

 • Module 1: Review of C# Syntax
 • Module 2: Creating Methods, Handling Exceptions, and Monitoring Applications
 • Module 3: Developing the Code for a Graphical Application
 • Module 4: Creating Classes and Implementing Type-safe Collections
 • Module 5: Creating a Class Hierarchy by Using Inheritance
 • Module 6: Reading and Writing Local Data
 • Module 7: Accessing a Database
 • Module 8: Accessing Remote Data
 • Module 9: Designing the User Interface for a Graphical Application
 • Module 10: Improving Application Performance and Responsiveness
 • Module 11: Integrating with Unmanaged Code
 • Module 12: Creating Reusable Types and Assemblies
 • Module 13: Encrypting and Decrypting Data

Examen en certificaat

Na afloop van de training ontvangt u van ITYM het bewijs van deelname: “Advanced Windows® Store App Development Using HTML5 and JavaScript”. Deze training is een goede voorbereiding op het examen Advanced Windows® Store App Development Using HTML5 and JavaScript (70-482).

Ook ITYM gaat mee in de tijd en biedt ook de Onlinetrainingen aan. Je hebt nu dus de keuze om de training te volgen tijdens de klassikale uitleg of via Online MOC. Deze nieuwe vorm van leren geeft je recht om in drie maanden tijd de inhoud eigen te maken! Uiteraard kun je altijd terecht bij een van de leer centrums van ITYM of gewoon lekker thuis op de bank of op je eigen werkplek op kantoor!

Aanmelden

MCSD Training 20484C: Essentials of Developing Windows® Store Apps Using C# (Examen 70-484)

Na het voltooien van deze cursus heb je een goed begrip over

 • Describe the Windows 8.1 platform and features, and explore the basics of a Windows app interface.
 • Create the User Interface layout and structure by using XAML.
 • Use data binding to present data in the UI.
 • Implement the AppBar and layout controls.
 • Handle files and streams.
 • Respond to application lifecycle events using Process Lifetime Management and the PLM extensibility points provided by the Visual Studio 2013 templates.
 • Use templates to create the UI.
 • Handle navigation scenarios in a Windows Store app.
 • Design and implement contracts such as Search, Share and Settings.
 • Implement tiles and toast notifications in a Windows Store app.
 • Respond to mouse, keyboard and touch events, including gestures.
 • Deploy a Windows Store app to the Windows Store or an enterprise store.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod

 • Module 1: Overview of the Windows 8.1 Platform and Windows StoreApps
 • Module 2: Creating User Interfaces Using XAML
 • Module 3: Presenting Data
 • Module 4: Implementing Layout Using Windows 8.1 Built-In Controls
 • Module 5: Handling Files in Windows Store Apps
 • Module 6: Windows Store App Process Lifetime Management
 • Module 7: Working with Resources, Styles, and Templates
 • Module 8: Designing and Implementing Navigation in a Windows Store app
 • Module 9: Implementing Windows 8.1 Contracts
 • Module 10: Implementing Tiles and User Notifications
 • Module 11: Designing and Implementing a Data Access Strategy
 • Module 12: Responding to Mouse and Touch
 • Module 13: Planning for Windows Store App Deployment

Examen en certificaat

Na afloop van de training ontvangt u van ITYM het bewijs van deelname: “Essentials of Developing Windows® Store Apps Using C#”. Deze training is een goede voorbereiding op het examen Essentials of Developing Windows® Store Apps Using C# (70-484).

Ook ITYM gaat mee in de tijd en biedt ook de Onlinetrainingen aan. Je hebt nu dus de keuze om de training te volgen tijdens de klassikale uitleg of via Online MOC. Deze nieuwe vorm van leren geeft je recht om in drie maanden tijd de inhoud eigen te maken! Uiteraard kun je altijd terecht bij een van de leer centrums van ITYM of gewoon lekker thuis op de bank of op je eigen werkplek op kantoor!

Aanmelden

MCSD Training 20485C: Advanced Windows® Store App Development Using C# (Examen 70-485)

Na het voltooien van deze cursus heb je een goed begrip over

 • Review basic Windows Store app concepts and how Windows Store apps integrate with the Windows 8.1 ecosystem.
 • Explore the built-in WinRT animation library and storyboards, and apply transitions and transformations.
 • Localize the Windows Store app UI and apply language-specific formatting to a multi-lingual app.
 • Create and present a successful splash screen, and differentiate your app with branding.
 • Use various storage mechanisms, choose a suitable caching strategy for their app, and use advanced file access methods.
 • Work with custom and template controls, and create and consume a WinRT component.
 • Print using the Printing API and explore the Play To API.
 • Explore the Push Notification Service (WNS), and work with push notifications.
 • Use the CameraCaptureUI API and the MediaCapture API.
 • Create and consume background tasks.
 • Discover sensors, test their availability, and handle sensor events and device availability, and enumerate devices and their capabilities and properties and use the capabilities.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod

 • Module 1: Windows Store App Essentials
 • Module 2: Implementing Animations and Transitions
 • Module 3: Implementing Globalization and Localization
 • Module 4: Branding and a Seamless UI
 • Module 5: Advanced Data Scenarios in a Windows Store App
 • Module 6: Creating Reusable Controls and Components
 • Module 7: Implementing Advanced Contract Scenarios
 • Module 8: The Windows Push Notification Service
 • Module 9: Capturing Media
 • Module 10: Background Tasks
 • Module 11: Working with Sensors and Devices
 • Module 12: Generating Revenue with Your Windows Store App
 • Module 13: Securing Windows Store App Data
 • Module 14: Tracing and Profiling Windows Store Apps

Examen en certificaat

Na afloop van de training ontvangt u van ITYM het bewijs van deelname: “Advanced Windows® Store App Development Using C#”. Deze training is een goede voorbereiding op het examen Advanced Windows® Store App Development Using C# (70-485).

Ook ITYM gaat mee in de tijd en biedt ook de Onlinetrainingen aan. Je hebt nu dus de keuze om de training te volgen tijdens de klassikale uitleg of via Online MOC. Deze nieuwe vorm van leren geeft je recht om in drie maanden tijd de inhoud eigen te maken! Uiteraard kun je altijd terecht bij een van de leer centrums van ITYM of gewoon lekker thuis op de bank of op je eigen werkplek op kantoor!

Aanmelden

MCSD Training 20486B: Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications (Examen 70-486)

Na het voltooien van deze cursus heb je een goed begrip over

 • Design the architecture and implementation of a web application that will meet a set of functional requirements, user interface requirements, and address business models.
 • Create MVC Models and write code that implements business logic within Model methods, properties, and events.
 • Add Controllers to an MVC Application to manage user interaction, update models, and select and return Views.
 • Create Views in an MVC application that display and edit data and interact with Models and Controllers.
 • Run unit tests and debugging tools against a web application in Visual Studio 2012 and configure an application for troubleshooting.
 • Develop a web application that uses the ASP.NET routing engine to present friendly URLs and a logical navigation hierarchy to users.
 • Implement a consistent look and feel, including corporate branding, across an entire MVC web application.
 • Use partial page updates and caching to reduce the network bandwidth used by an application and accelerate responses to user requests.
 • Write JavaScript code that runs on the client-side and utilizes the jQuery script library to optimize the responsiveness of an MVC web application.
 • Implement a complete membership system in an MVC 4 web application.
 • Build an MVC application that resists malicious attacks and persists information about users and preferences.
 • Describe how to write a Windows Azure web service and call it from and MVC application.
 • Describe what a Web API is and why developers might add a Web API to an application.
 • Modify the way browser requests are handled by an MVC application.
 • Describe how to package and deploy an ASP.NET MVC 4 web application from a development computer to a web server for staging or production.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod

 • Module 1: Exploring ASP.NET MVC4
 • Module 2: Designing ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Module 3: Developing ASP.NET MVC 4 Models
 • Module 4: Developing ASP.NET MVC 4 Controllers
 • Module 5: Developing ASP.NET MVC 4 Views
 • Module 6: Testing and Debugging ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Module 7: Structuring ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Module 8: Applying Styles to ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Module 9: Building Responsive Pages in ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Module 10: Using JavaScript and jQuery for Responsive MVC 4 Web Applications
 • Module 11: Controlling Access to ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Module 12: Building a Resilient ASP.NET MVC 4 Web Application
 • Module 13: Using Windows Azure Web Services in ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Module 14: Implementing Web APIs in ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Module 15: Handling Requests in ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Module 16: Deploying ASP.NET MVC 4 Web Applications

Examen en certificaat

Na afloop van de training ontvangt u van ITYM het bewijs van deelname: “Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications”. Deze training is een goede voorbereiding op het examen Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications (70-486).

Ook ITYM gaat mee in de tijd en biedt ook de Onlinetrainingen aan. Je hebt nu dus de keuze om de training te volgen tijdens de klassikale uitleg of via Online MOC. Deze nieuwe vorm van leren geeft je recht om in drie maanden tijd de inhoud eigen te maken! Uiteraard kun je altijd terecht bij een van de leer centrums van ITYM of gewoon lekker thuis op de bank of op je eigen werkplek op kantoor!

Aanmelden

MCSD Training 20487B: Developing Windows Azure™ and Web Services (Examen 70-487)

Na het voltooien van deze cursus heb je een goed begrip over

 • Understanding Operating System ConfigurationsQuery and manipulate data with Entity Framework
 • Use ASP.NET Web API to create HTTP-based services and consume them from .NET and non-.NET clients
 • Extend ASP.NET Web API services using message handlers, model binders, action filters, and media type formatters
 • Create SOAP-based services with the Windows Communication Foundation (WCF) and consume them from .NET clients
 • Apply design principles to service contracts and extend WCF services using custom runtime components and behaviors
 • Secure WCF services using transport and message security
 • Use Windows Azure Service Bus for relayed messaging and brokered messaging using queues and topics
 • Host services on on-premises servers, and on various Windows Azure environments, such as Web Roles, Worker Roles, and Web Sites
 • Deploy services to both on-premises servers and Windows Azure
 • Store and access data in Windows Azure Storage, and configure storage access rights
 • Monitor and log services, both on-premises and in Windows Azure
 • Implement federated authentication by using ACS with ASP.NET Web API services
 • Create scalable, load-balanced services

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod

 • Module 1: Overview of service and cloud technologies
 • Module 2: Querying and Manipulating Data Using Entity Framework
 • Module 3: Creating and Consuming ASP.NET Web API Services
 • Module 4: Extending and Securing ASP.NET Web API Services
 • Module 5: Creating WCF Services
 • Module 6: Hosting Services
 • Module 7: Windows Azure Service Bus
 • Module 8: Deploying Services
 • Module 9: Windows Azure Storage
 • Module 10: Monitoring and Diagnostics
 • Module 11: Identity Management and Access Control
 • Module 12: Scaling Services
 • Module 13: Appendix A: Designing and Extending WCF Services
 • Module 14: Appendix B: Implementing Security in WCF Services

Examen en certificaat

Na afloop van de training ontvangt u van ITYM het bewijs van deelname: “Developing Windows Azure™ and Web Services”. Deze training is een goede voorbereiding op het Developing Windows Azure™ and Web Services (70-487).

Ook ITYM gaat mee in de tijd en biedt ook de Onlinetrainingen aan. Je hebt nu dus de keuze om de training te volgen tijdens de klassikale uitleg of via Online MOC. Deze nieuwe vorm van leren geeft je recht om in drie maanden tijd de inhoud eigen te maken! Uiteraard kun je altijd terecht bij een van de leer centrums van ITYM of gewoon lekker thuis op de bank of op je eigen werkplek op kantoor!

Aanmelden

MCSD Training 20488B: Developing Microsoft SharePoint® Server 2013 Core Solutions (Examen 70-488)

Na het voltooien van deze cursus heb je een goed begrip over

 • Design and manage features and solutions.
 • Develop code for custom server-side components.
 • Manage and customize authentication and authorization.
 • Create custom sites and lists and manage the site lifecycle.
 • Explain the capabilities and design choices for SharePoint apps.
 • Use the client-side object model and the REST API.
 • Use the client-side object model and the REST API.
 • Develop provider-hosted and auto-hosted SharePoint apps.
 • Distribute and deploy SharePoint apps.
 • Create custom workflows to automate business processes.
 • Use fields and content types to manage taxonomy
 • Customize the appearance and behavior of user interface elements.
 • Customize navigation and site branding.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod

 • Module 1: SharePoint as a Developer Platform
 • Module 2: Working with SharePoint Objects
 • Module 3: Working with Lists and Libraries
 • Module 4: Designing and Managing Features and Solutions
 • Module 5: Working with Server-Side Code
 • Module 6: Managing Identity and Permissions
 • Module 7: Introducing Apps for SharePoint
 • Module 8: Client-Side SharePoint Development
 • Module 9: Developing Remote Hosted SharePoint Apps
 • Module 10: Publishing and Distributing Apps
 • Module 11: Automating Business Processes
 • Module 12: Managing Taxonomy
 • Module 13: Managing Custom Components and Site Life Cycles
 • Module 14: Customizing User Interface Elements
 • Module 15: Working with Branding and Navigation

Examen en certificaat

Na afloop van de training ontvangt u van ITYM het bewijs van deelname: “Developing Microsoft SharePoint® Server 2013 Core Solutions”. Deze training is een goede voorbereiding op het Developing Microsoft SharePoint® Server 2013 Core Solutions (70-488).

Ook ITYM gaat mee in de tijd en biedt ook de Onlinetrainingen aan. Je hebt nu dus de keuze om de training te volgen tijdens de klassikale uitleg of via Online MOC. Deze nieuwe vorm van leren geeft je recht om in drie maanden tijd de inhoud eigen te maken! Uiteraard kun je altijd terecht bij een van de leer centrums van ITYM of gewoon lekker thuis op de bank of op je eigen werkplek op kantoor!

Aanmelden

MCSD Training 20489B: Developing Microsoft® SharePoint® Server 2013 Advanced Solutions (Examen 70-489)

Na het voltooien van deze cursus heb je een goed begrip over

 • Describe the apps for SharePoint development platform.
 • Use the client-side object models and the REST API to communicate with SharePoint.
 • Configure security for apps for SharePoint.
 • Optimize the performance of apps for SharePoint.
 • Explain the capabilities and applications of managed metadata in SharePoint 2013.
 • Automate the creation and configuration of managed metadata term sets.
 • Interact with managed metadata term sets and fields from client-side and server-side code.
 • Describe the SharePoint 2013 Search Architecture.
 • Build simple and advanced KQL Queries.
 • Describe the SharePoint Search Index.
 • Describe and work with crawled and managed properties.
 • Describe the levels and security of the SharePoint Search Schema.
 • Create various types of result sources
 • Create basic and complex query transforms
 • Configure query rule conditions and actions to target query intent
 • Create and modify result types
 • Create and modify display templates
 • Utilize display templates with various search web parts
 • Add managed properties as refiners with counts
 • Utilize entity extraction in your crawls
 • Extend content processing with Content Enrichment
 • Describe how to utilize the Publishing API to access publishing settings and content.
 • Describe how to use and customize page content controls in publishing sites.
 • Configure website structure and navigation.
 • Describe the difference between structured and metadata navigation.
 • Utilize basic publishing features of SharePoint.
 • Configure and implement variations for multilingual sites.
 • Configure search engine optimization settings.
 • Add SEO Properties to publishing pages and Managed Navigation terms.
 • Configure caching to improve site rendering performance.
 • Optimize site assets and resources to maximize performance.
 • Use the new cross-site publishing features of SharePoint 2013
 • Describe the key components of Business Connectivity Services in SharePoint Server 2013.
 • Create and configure BDC models by using SharePoint Designer.
 • Create and configure BDC models by using Visual Studio 2012.
 • Design and deploy BDC event subscriber methods.
 • Describe BCS Connector Framework scenarios.
 • Design and Develop BCS Connector stereotyped operations.
 • Design and Configure BDC model security.
 • Optimize Search Connector crawl performance.
 • Use Visual Studio to build BDC Models for Search.
 • Deploy BDC Search connectors.
 • Debug and troubleshoot your search connectors.
 • Describe how to format event notification messages.
 • Configure alerts and event receivers on external lists.
 • Explain how user profile data is used in SharePoint.
 • Describe the options and restrictions for accessing user profile data.
 • Use client-side code to access and server-side code to access and update user profile data.
 • Configure and manage user profile properties.
 • Describe how to identify, diagnose, and remove bugs in SharePoint apps during development.
 • Describe how to record information about issues that arise in deployed SharePoint apps.
 • Describe how developers optimize the performance of SharePoint apps by implementing best practices, measuring performance, and load testing.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod

 • Module 1: Creating Robust and Efficient Apps for SharePoint
 • Module 2: Developing Managed Metadata Solutions
 • Module 3: Interacting with the Search Service
 • Module 4: Customizing the Search Experience
 • Module 5: Implementing Enterprise Content Management
 • Module 6: Developing a Publishing Site for Web Content
 • Module 7: Structuring and Publishing Websites for All Users
 • Module 8: Developing Optimized Internet Sites
 • Module 9: Working with Business Connectivity Services
 • Module 10: Creating Advanced Business Data Connectivity Models
 • Module 11: Working with Business Data In Client Applications
 • Module 12: Managing and Accessing User Profile Data
 • Module 13: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions
 • Module 14: Monitoring and Troubleshooting Custom SharePoint Solutions

Examen en certificaat

Na afloop van de training ontvangt u van ITYM het bewijs van deelname: “Developing Microsoft® SharePoint® Server 2013 Advanced Solutions”. Deze training is een goede voorbereiding op het Developing Microsoft® SharePoint® Server 2013 Advanced Solutions examen (70-489).

Ook ITYM gaat mee in de tijd en biedt ook de Onlinetrainingen aan. Je hebt nu dus de keuze om de training te volgen tijdens de klassikale uitleg of via Online MOC. Deze nieuwe vorm van leren geeft je recht om in drie maanden tijd de inhoud eigen te maken! Uiteraard kun je altijd terecht bij een van de leer centrums van ITYM of gewoon lekker thuis op de bank of op je eigen werkplek op kantoor!

Aanmelden