Copilot Adoptie specialist

Microsoft Copilot Adoptie

De acceptatie van AI binnen uw organisatie lijkt niet meer een kwestie van “óf”, maar eerder van “wanneer”. Recente bevindingen tonen aan hoe professionals die geavanceerde taalmodellen zoals Microsoft Copilot gebruiken:

  • Hun productiviteit met 12,2% verhogen ten opzichte van het gemiddelde.
  • Tot wel 25,1% tijd besparen bij het voltooien van taken.
  • Een verbetering van 40% zien in de kwaliteit van hun werk vergeleken met taken zonder de ondersteuning van dergelijke AI-modellen.

Bij ITYM zijn we getuige van deze baanbrekende verschuiving. AI is niet langer een verre toekomstvisie; het is al hier en het transformeert de manier waarop we werken. We hebben zelf ervaren hoe vroege gebruikers van Microsoft Copilot opmerkelijke resultaten hebben behaald.

Echter, het implementeren van Copilot binnen uw organisatie gaat verder dan alleen het aanschaffen van licenties. Het vereist een strategische aanpak waarbij zowel technische als menselijke aspecten in overweging worden genomen. Ons team is gespecialiseerd in het balanceren van robuuste beveiligingsprotocollen met de noodzaak om uw personeel te trainen en te ondersteunen bij het optimaal benutten van de mogelijkheden van Copilot. Met het resultaat dat Copilot ook echt gebruikt gaat worden en niet enkel een “gadget”is.

copilot pro

copilot pro

Copilot “How to”

Ons speciale programma, Copilot how to, is ontworpen om uw organisatie te begeleiden bij het gebruik van Microsoft Copilot. Tijdens de Jumpstart behandelen we de volgende onderwerpen:

  • Governance voor samenwerking: Samenwerking vindt op diverse plekken binnen Microsoft 365 plaats, zoals Teams, SharePoint en OneDrive. Het is van essentieel belang om een duidelijke governance-strategie te hebben om de veiligheid van informatie te waarborgen en te voldoen aan eventuele wet- en regelgeving.
  • Dataclassificatie: Bepaalde informatie in uw omgeving kan vertrouwelijk zijn, zoals concurrentiegevoelige of financiële informatie. Dataclassificatie helpt bij het geautomatiseerd of handmatig classificeren van gegevens om te voorkomen dat gegevens per ongeluk of bewust buiten de organisatie of het team worden gedeeld.
  • Documentbeheer: Copilot binnen Microsoft 365 werkt voornamelijk op basis van informatie uit documenten. Het is van groot belang om documenten op een gestructureerde manier te beheren en de juiste levenscyclus toe te passen, zodat Copilot over de juiste informatie beschikt om mee te werken.
  • Migratie: Copilot in Microsoft 365 werkt alleen met documenten binnen de Microsoft 365-omgeving van uw eigen organisatie. We bespreken hoe u ervoor kunt zorgen dat relevante documenten zich in Microsoft 365 bevinden.
  • Change management: Het is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat gebruikers bekend zijn met de nieuwe mogelijkheden die Microsoft Copilot biedt. Training en adoptieprogramma’s zijn hierbij van essentieel belang. We laten u zien hoe u dit kunt aanpakken.